Premier Tusk na UMK

Dodano 26. października 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
23 października na naszej Uczelni gościł premier Donald Tusk. Premier odwiedził budowę Collegium Humanisticum, a następnie spotkał się z profesorami w Instytucie Fizyki - w powstającym Centum Optyki Kwantowej.

Zespół redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski