Pracownik w roli rodzica. Wpływ koncepcji work-life balance na łączenie pracy zawodowej z pełnieniem funkcji rodzicielskiej

Dodano 22. kwietnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Aleksandra Pietras, Uniwersytet Łódzki