Poczytaj mi, profesorze

Dodano 14. lipca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W akcji czytania bajek dzieciom udział wzięli pracownicy Wydziału Prawa i Administracji: prof. Anna Gryniuk, prof. Zbigniew Witkowski, prof. Danuta Janicka i prof. Andrzej Sokala. Spotkanie zorganizowali studenci V roku administracji przy wsparciu Fundacji AUNC.

Zespół redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski