Otwarcie nowego budynku UCNTN

Dodano 25. lutego 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
18 lutego uroczyście otwarto nowy budynek Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania. Co zrobiło największe wrażenie na marszałku Piotrze Całbeckim, a co szczególnie podobało się rektorowi Radzimińskiemu? Jakie zagrożenia niosą za sobą nowoczesne technologie? Film podsumowuje uroczystość otwarcia nowego budynku UCNTN, który wyposażany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski