Nowoczesne komputery dla studentów konserwatorstwa

Dodano 9. lutego 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W grudniu w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w obecności prorektor Danuty Janickiej otwarto Pracownię Wizualizacji Problematyki Konserwatorskiej Zabytków Architektury. Laboratorium komputerowe zostało wyposażone ze środków wypracowanych z działalności Zakładu Konserwatorstwa.

Zespół redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik