"Nieobecność współczesnej dramaturgii ukraińskiej w Polsce"

Dodano 2. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Spotkanie z Anną Korzeniowską-Bihun które zorganizowano w ramach toruńskich spotkań wokół dramatu "Za kulisami". Spotkanie prowadziła Monika Krajewska.