Nie tylko o współpracy Torunia i Getyngi

Dodano 14. kwietnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Współpraca Torunia i Getyngi odbywa się na szczeblu miejskim i uniwersyteckim. Poprosiliśmy Profesora Leszka Żylińskiego z Katedry Filologii Germańskiej UMK, zasiadającego w kapitule Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego, aby zechciał opowiedzieć nam o celach, o idei tej jedynej polsko-niemieckiej nagrody literackiej.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski