Nauka na Poziomie - Marta Lenartowska

Dodano 1. czerwca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr Marta Lenartowska - absolwentka UMK (biologia, specjalność biologia molekularna). Od 2002 r. kieruje Pracownią Biologii Rozwoju na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W latach 2003-2005 odbyła staż podoktorski w Washington University in St. Louis (USA). W roku 2006 otrzymała wyróżnienie American Society for Cell Biology (ASCB) jako autorka jednej z najlepszych prac opublikowanych w dziedzinie biologii komórki. Kilkakrotnie była kierownikiem i wykonawcą grantów KBN oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Komitetu Cytobiologii Polskiej Akademii Nauk. Głównym obszarem zainteresowań naukowych dr Lenartowskiej jest biologia komórki, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej.