Nauka na Poziomie - Magdalena Nowaczewska

Dodano 6. czerwca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr Magdalena Nowaczewska - lekarz medycyny - neurolog. Adiunkt w Katedrze i Klinice Neurologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Wykonuje badania naczyń mózgowych metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej, szkoliła się w tym zakresie m.in. w Neurologische Klinik Ernst-Arndt-Moritz Universitat w Greifswaldzie. Aktualnie zajmuje się badaniem mechanizmu powstawania zespołu popunkcyjnego, oceną zmian mózgowego przepływu krwi u pacjentów z bólem głowy oraz badaniem wpływu hiperglikemii na przepływ w naczyniach mózgowych u chorych z cukrzycą. Prace publikuje w czasopismach polskich i zagranicznych (m.in. Journal of Neurology, European Journal of Radiology).