Nauka na Poziomie - Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz

Dodano 21. czerwca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz - dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego UMK. Zajmuje się prawem instytucjonalnym UE oraz relacjami między krajowym prawem konstytucyjnym a porządkiem prawnym UE. Ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji (także w RFN, Czechach oraz we Włoszech). Jest współautorką dwóch podręczników akademickich. W ramach stypendiów i staży przebywała na uniwersytetach: Karola w Pradze i na LUISS w Rzymie. Wygłaszała też wykłady na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy). W 2009 r. otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie, w ramach którego prowadziła badania na Uniwersytecie LUISS. Jest członkiem Team Europe - zespołu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej.