Nauka na Poziomie - Dominik Antonowicz

Dodano 24. maja 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pierwszy z serii nowych spotów promujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Dr Dominik Antonowicz (ur. 1977) – absolwent UMK w Toruniu (socjologia) i Birmingham University (Public Management), pracownik Instytutu Socjologii UMK. Stypendysta rządu brytyjskiego. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – program START (2006) oraz KOLUMB (2008). Pracował w Center of Higher Education Policy Studies na Uniwersytecie Twente. W latach 2008-2009 pełnił funkcję doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się badaniach dotyczących polityki publicznej oraz szkolnictwa wyższego. Prowadzi również badania nad społecznym fenomenem kibicowania. Od 2011 jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).