"Między tekstem a sceną. O przekładach i mechanizmach recepcji najnowszej dramaturgii rosyjskiej w Polsce"

Dodano 2. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wykład Iriny Lappo w ramach toruńskich spotkań wokół dramatu "Za kulisami".