Konferencja z okazji 100-lecia urodzin prof. Jana Łopuskiego

Dodano 16. lutego 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W dniu 26. stycznia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Sali Posiedzeń Rady Wydziału odbyła się konferencja organizowana z okazji 100-lecia urodzin Profesora Jana Łopuskiego.
Pan Profesor związany jest z toruńskim środowiskiem akademickim, w tym z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, od 1971 r. W latach 1981-1982 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK. Olbrzymi dorobek naukowy Profesora Jana Łopuskiego obejmuje ponad 260 pozycji, w tym 30 publikacji książkowych, poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeń oraz obrotu zagranicznego.