Jubileusz Profesora Janusz Bieniaka

Dodano 23. listopada 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wydział Nauk Historycznych UMK, Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu były organizatorami uroczystości z okazji 90-lecia urodzin prof. dr. hab. Janusza Bieniaka.
Uroczystość odbyła się 20 listopada 2017 roku w Bibliotece Głównej UMK.