Janina Ochojska w UMK TV

Dodano 6. kwietnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Rozmowa o istocie pomocy innym, świadomości współczesnych konsumentów i rocznicy powstania Polskiej Akcji Humanitarnej.

Realizacja: J. Janik, K. Pochylski, T. Rutkowski