Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii - spotkanie informacyjne

Dodano 20. kwietnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Na spotkaniu informacyjnym dotyczącym Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii kierownicy czterech pierwszych zespołów przedstawiali cele swoich badań. Podkreślali również możliwości praktycznych zastosowań innowacyjnych rozwiązań.