Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Dodano 29. maja 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dzieje Instytutu Historii i Archiwistyki UMK wspominają jego pracownicy. Film był prezentowany podczas ogólnopolskiego zjazdu dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów historii.