Hotel Uniwersytecki

Dodano 2. kwietnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prezentacja Hotelu Uniwersyteckiego znajdującego się przy ulicy Szosa Chełmińska 83a. Więcej informacji: http://www.umk.pl/oferty/hotel/

Film zrealizowano w ramach praktyk studenckich w Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.