FPA 2017 - MSU Publishing

Dodano 31. sierpnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prezentacje uczestników- Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017.