FPA 2015 - Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK, Maria Kłopocka

Dodano 24. lipca 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prezentacja w ramach Akademickiego Forum Przedsiębiorczości 2015.