FPA 2012 - ZACHEM, Kasznia Robert

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Robert Kasznia - Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012