FPA 2012 - Wydział Nauk o Zdrowiu, dr n. med. Łukowicz Małgorzata

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
dr n. med. Małgorzata Łukowicz - Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012