FPA 2012 - Wydział Lekarski, dr Izdebska Magdalena

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
dr Magdalena Izdebska - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego CM UMK,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012