FPA 2012 - Wydział Farmaceutyczny, Letmański Tomasz

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Tomasz Letmański - Katedra Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego CM UMK,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012