FPA 2012 - Wydział Chemii, dr Grzegorz Trykowski

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Grzegorz Trykowski - Wydział Chemii UMK,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012