FPA 2012 - WFAiIS UMK, Bukowska Danuta

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Danuta Bukowska - Zespół Optycznego Obrazowania Biomedycznego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012