FPA 2012 - Voucher badawczy, Majcherek Michał

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Michał Majcherek - Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012