FPA 2012 - VOBACOM, Rygielski Michał

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Michał Rygielski - VOBACOM Sp. z o.o.,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012