FPA 2012 - TORSEED, Nadachewicz Antoni

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Antoni Nadachewicz - TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012