FPA 2012 - ROTOPINO, Kosińska Joanna

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Joanna Kosińska - ROTOPINO.PL S.A. ,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012