FPA 2012 - Alchem, Karłowska Hanna

Dodano 26. marca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Hanna Karłowska - Alchem Grupa Sp. z o.o.,
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2012