FPA 2011 - Prezentacja ogólna Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2011, część 2.

Dodano 17. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Forum przedsiębiorczości akademickiej to impreza wystawiennicza, której celem jest umożliwienie nawiązania kontaktów między naukowcami a przedsiębiorcami. W spotkaniu udział brały zarówno firmy zainteresowane nawiązaniem kontaktów z UMK, jak i wydziały naszej uczelni chcące podjąć współpracę z biznesem. Imprezę przygotował Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski