Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017

Dodano 3. lipca 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej gościło w Auli UMK w środę 7 czerwca. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, wzięli udział przedstawiciele 10 Wydziałów UMK i ponad 30 firm.

Forum zostało przygotowane w ramach „Inkubatora Innowacyjności + ” realizowanego przez AIP UMK i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Chodziło o połączenie środowiska naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i przedsiębiorców pod hasłem komercjalizacji badań naukowych. "To przestrzeń do rozmów, wymiany kontaktów, do zawiązywania współpracy przy innowacyjnych projektach, przestrzeń spotkań osób o otwartych głowach, gotowych do podejmowania trudnych, ale opłacanych i przyszłościowych projektów." - opisywał przedsięwzięcie na łamach majowego "Głosu Uczelni" Witold Jankowiak z AIP.

Uroczyste rozpoczęcie Forum odbyło się w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu (o godz. 9:00). Wykład inaugurujący pt. „NCBiR 2017 - nowe szanse dla współpracy nauki i biznesu” wygłosił dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK. (inf. DPiI)