Europejskie i Krajowe Ramy kwalifikacji jako metoda uczenia się przez całe życie

Dodano 22. kwietnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Ewelina Ozga, Małgorzata Pałka, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie