Ekonomiści z UMK podejmują nowe wyzwania

Dodano 13. października 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zespół badawczy złożony z pracowników Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wygrał w silnej konkurencji przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na opracowanie metodologii badania efektywności instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. Badania nad ewaluacją programów zatrudnieniowych bazują w dużej mierze na dorobku naukowym znanego noblisty w dziedzinie ekonomii Jamesa Heckmana z USA. Projekt przyczyni się do lepszego wykorzystania środków publicznych wydawanych przez powiatowe urzędy pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych. Więcej na stronie internetowej projektu: www.almp.umk.pl.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski