Dysputy Nawarryjskie

Dodano 24. marca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dysputy Nawarryjskie to cykl wykładów odbywających się co miesiąc w Toruniu lub w Bydgoszczy przez rok akademicki 2009/2010. Prelekcje wygłaszają najznakomitsi profesorowie Uniwersytetu Nawarry z Pampeluny.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski, P. Wojdyło oraz A. Szadowiak