Drzwi Otwarte w Gimnazjum i Liceum Akademickim

Dodano 12. kwietnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zaproszenie na Drzwi Otwarte ZS Gimnazjum i Liceum Akademickiego, które odbędą się w sobotę, 14 kwietnia 2012 roku.

Materiał zrealizowany przez uczniów GiLA
J. Cichuta, B. Olszewski