Dr hab. Sławomir Plaskacz

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Strategie semi-kooperatywne w grach różniczkowych modelujących problemy marketingowe

Główny opiekun: dr hab. Sławomir Plaskacz
Pomocniczy opiekun: dr hab. Tadeusz Kufel