Dr hab. Ryszard Wiśniewski

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Proekologiczna technologia rekultywacji jezior uwzględniająca kompleksowe zagospodarowanie biomasy roślin wodnych, glonów i osadów organicznych na energię i nawozy rolnicze

Główny opiekun: dr hab. Ryszard Wiśniewski
Pomocniczy opiekun: dr hab. Roman Buczkowski