Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów i ich wpływ na kancerogenezę narządów płciowych kobiet na przykładzie zearalenonu z wykorzystaniem łączonych technik rozdzielania

Główny opiekun: dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
Pkmocniczy opiekun: dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski