Dr hab. Piotr Piszczek

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Badania nad wytwarzaniem nanopowłok o działaniu przeciwzapalnym oraz możliwościami ich wykorzystania do otrzymania nowej generacji implantów stosowanych w chirurgii twarzowo-szczękowej.

Główny opiekun: dr hab. Piotr Piszczek
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Wiesław Kozak