Dr hab. Piotr Jankowski

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Teoretyczny opis oddziaływań międzycząsteczkowych o spektroskopowej dokładności

Główny opiekun: dr hab. Piotr Jankowski
Pomocniczy opiekun: dr hab. Ireneusz Grabowski, prof. UMK