Dr hab. Mirosław Wełniak

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Synteza nowych π-elektronowych i polimerowych związków organicznych domieszkowanych metalami ziem rzadkich do zastosowań laserowych

Główny opiekun: dr hab. Mirosław Wełniak
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Czesław Koepke