Dr hab. Michał Hanasz, prof. UMK

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Superkomputerowe modelowanie procesów powstawania planet w gazowo-pyłowych dyskach protoplanetarnych

Główny opiekun: dr hab. Michał Hanasz, prof. UMK
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Jan Węglarz