Dr hab. Maryla Szczepanik

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Ekstrakcja olejków eterycznych i możliwości ich zastosowania w zwalczaniu pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer

Główny opiekun: dr hab. Maryla Szczepanik
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk