Dr hab. Maria Barysz, prof. UMK

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt bawadczy pt. Efekty relatywistyczne w fizyce i chemii. Teoria i zastosowania

Główny opiekun: dr hab. Maria Barysz, prof. UMK
Pomocniczy opiekun: dr hab. Grzegorz Pestka