Dr hab. Maciej Wojtkowski

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Wysokorozdzielcze mikroskopowe obrazowanie komórek i tkanek za pomocą szerokopasmowego światła generowanego z supercontinuum i drugiej harmonicznej
Główny opiekun: dr hab. Maciej Wojtkowski
Pomocniczy opiekun: dr hab. Grzegorz Wilczyński