Dr hab. Maciej Wojtkowski

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Zastosowanie czynnościowego obrazowania optycznego do neurobiologii

Główny opiekun: dr hab. Maciej Wojtkowski
Pomocniczy opiekun: dr hab. Grzegorz Wilczyński