Dr hab. Maciej Mikołajewski

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Możliwości, ograniczenia i skuteczność innowacyjnych metod kognitywnych w edukacji i procesach twórczych nauk matematyczno-przyrodniczych

Główny opiekun: dr hab. Maciej Mikołajewski
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Wiesława Limont