Dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Molekularne i biochemiczne mechanizmy towarzyszące wspomaganej mikrobiologicznie fitoekstrakcji metali ciężkich

Główny opiekun: dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
Pomocniczy opiekun: dr hab. Tomasz Kowalkowski